space
   
jQuery Carousel

DYPLOM STUDIOW WYŻSZYCH LUB PODYPLOMOWYCH

ON-ARCH uzyskał akredytację uczelni wyższej (Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie) i tym samym nasze kursy są częścią edukacji akademickiej – kształcenia specjalistycznego - w ramach studiów podyplomowych dualnych, za które uzyskuje się punkty ECTS.

Uczestnik, który ukończy Roczną Akademię Projektowania otrzymuje status i dyplom kształcenia specjalistycznego czyli
może zostać dyplomowanym Projektantem Wnętrz i Mebli.

Kształcenie specjalistyczne to poziom wykształcenia, które można zdobyć na uczelni wyższej i plasuje się przed licencjatem - jest to nowy rodzaj edukacji na I stopniu edukacji na uczelniach wyższych. Kształcenie specjalistyczne zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego dnia 1 października 2018 roku, wraz z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jako forma kształcenia kończąca się kwalifikacją pełną na poziomie 5 PRK.

Jakie wykształcenie możemy zdobyć na uczelni wyższej?
1. Kształcenie specjalistyczne: tytuł dyplomowanego specjalisty technologa
2. Studia jednolite licencjackie I stopnia : tytuł licencjata
3. Studia uzupełniające magisterskie II stopnia : tytuł magistra
4. Studia podyplomowe

Jakie wykształcenie możemy zdobyć w ramach ukończenia Rocznej Akademii Projektowania?

1. Dla osób bez matury: świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego na uczelni wyższej
Uczestnik otrzymuje świadectwo: Specjalista Projektowania Wnętrz i Mebli
Uczestnik, który ukończy kształcenie, a w tym czasie zda maturę będzie mógł kontynuować naukę na 4-5 semestrze studiów I stopnia (trzecim roku czteroletnich studiów licencjackich albo drugim roku trzyletnich studiów licencjackich), gdyż ukończenie Rocznej Akademii Projektowania zalicza część studiów licencjackich!
2. Dla osób z maturą: dyplom ukończenia kształcenia specjalistycznego na uczelni wyższej
Uczestnik otrzymuje tytuł: Dyplomowany Specjalista Technolog Projektowania Wnętrz i Mebli
3. Dla osób z wyższym wykształceniem: ukończenie kursu jest równoznaczne z ukończeniem studiów podyplomowych
Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Projektowanie Wnętrz i Mebli

Koszt uzyskania dodatkowego świadectwa / dyplomu to 1400 zł (cena nie wlicza się w cenę Rocznej Akademii Projektowania) i jedyny wymóg to ukończenie Akademii oraz wpisanie na listę słuchaczy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie (dokumenty otrzymają Państwo z naszej strony). Możliwość uzyskania dodatkowego dyplomu jest opcją absolutnie fakultatywną i skierowana jest tylko do uczestników, którzy chcą zdobyć dodatkowy dyplom. Płatność dokonywana jest na poczet Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i jest wymagana tylko w sytuacji, gdy ktoś się na taki dyplom decyduje – nie ma obowiązku wykupienia dyplomu, jest to wartość dodana i fakultatywna.

Osoby, które nie decydują się na ww. dyplom nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Z naszej strony w ramach ukończonej Akademii otrzymują Państwo międzynarodowy certyfikat z numerem wpisu do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) i jest on już wliczony w cenę Akademii.

Osoby, które ukończyły poprzednią edycję Rocznej Akademii Projektowania również mogą ubiegać się o dyplom uczelni wyższej w cenie 1200 zł - zapraszamy do kontaktu.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu biuro@on-arch.pl lub certyfikaty@on-arch.pl

DYPLOM STUDIOW WYŻSZYCH LUB PODYPLOMOWYCH
https://pedagogium.pl/studia/projektowanie-wnetrz-i-mebli