szkolenia projektowaniaPOWRÓT DO WYBORU TYPU KURSU

KURS PROJEKTOWANIE OGRODÓW
( szkolenie projektowanie ogrodów Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Wrocław, Szczecin, Łódź, Kraków, Katowice, Rzeszów, Trójmiasto )

Czas trwania kursu: 100 h
2 dni Teorii
2 dni Rysunek Techniczny
8 dni Program komputerowy Vectorworks Landmark


Program kursu:
Część teoretyczna - 2 dni
Specyfikacja zawodu architekta ogrodów
Style w projektowaniu ogrodów
Wykorzystanie siatki w projektowaniu
Funkcjonalny podział ogrodu i zasady kompozycji
Stylizacja ogrodu
Projektowanie krajobrazu w tym analiza stanu istniejącego
Dobór roślin, ich cechy plastyczne oraz elementy roślinne
Projekt część graficzna i opisowa
Praca z klientem i wykonawcami
Kosztorys

Część praktyczna:
Rysunek odręczny - 2 dni

• Podstawy rysunku architektonicznego, skale, perspektywy
• Aksjonometrie, izometrie
• Rzuty poziome i pionowe projektowanych ogrodów

Program komputerowy Vectorworks Landmark - 8 dni
• Od podstawowych narzędzi i ćwiczeń praktycznych, po projekt ogrodu wraz z wizualizacją

Więcej informacji o programie Vectorworks tutaj »
Każdy kurs trwa 12 dni po 5-6 h dziennie w weekendy (soboty i niedziele).
Zajęcia odbywają się w Łodzi przy ul.Tymienieckiego 25d