space
   
szkolenia projektowaniaPOWRÓT DO WYBORU TYPU KURSU

PROGRAM
( KURS PROJEKTOWANIE OGRODÓW )

Podany poniżej program kursu dotyczy wersji stacjonarnej. Program kursu w wersji online jest dostępny w zakładce Terminarz szkoleń.

Część teoretyczna - 2 dni
Specyfikacja zawodu architekta ogrodów
Style w projektowaniu ogrodów
Wykorzystanie siatki w projektowaniu
Funkcjonalny podział ogrodu i zasady kompozycji
Stylizacja ogrodu
Projektowanie krajobrazu w tym analiza stanu istniejącego
Dobór roślin, ich cechy plastyczne oraz elementy roślinne
Projekt część graficzna i opisowa
Praca z klientem i wykonawcami
Kosztorys

Część praktyczna:
Rysunek odręczny - 2 dni

• Podstawy rysunku architektonicznego, skale, perspektywy
• Aksjonometrie, izometrie
• Rzuty poziome i pionowe projektowanych ogrodów

Program Vectorworks
DZIEŃ 1
1. Zapoznanie z interfejsem graficznym programu.
• Pasek menu
• Narzędzia podstawowe, dodatkowe
• Palety zarządzania i nawigacji
• Menedżer zasobów
• Obszar roboczy
2. Personalizacja programu – preferencje Vectorworks oraz preferencje dokumentu
• Częstotliwość autozapisu
• Ustawienia jednostek dokumentu
• Siatka snapowania i referencyjna
• Skróty klawiszowe
3. Narzędzia podstawowe rysowania: rysowanie 2D.
• Poruszanie się po obszarze roboczym
• Rysowanie 2D (linie, kształty, figury) metody rysowania
• Dynamiczne snapowanie w trakcie rysowania
• Scalanie, wycinanie powierzchni
• Odsunięcie krawędzi
• Zaznaczanie, obracanie, przesuwanie, kopiowanie, tworzenie szyku
• Skalowanie obiektów 2D
• Gumka
• Grupowanie obiektów
4. Narzędzia rysowania: modelowanie 3D
• Widoki standardowe
• Podstawowe kształty 3D
• Zagadnienie ekstruzji – metody i zastosowanie
• Edycja brył – scalanie, wycinanie, powłoka
• Historia edycji brył
5. Style linii i oraz materiały obiektów
• Paleta atrybuty
• Typy wypełnienia płaszczyzn
• Nadawanie materiałów obiektom
• Biblioteka materiałów
• Tworzenie własnych tekstur

DZIEŃ 2
1. Menedżer zasobów
• Nawigacja po oknie Menedżera
• Import obiektów z istniejących bibliotek
• Tworzenie nowych zasobów i bibliotek
• Internetowe biblioteki obiektów i materiałów
2. Organizacja projektu
• Klasy, warstwy projektowe, kondygnacje, arkusze prezentacji, okna widoku
3. Modelowanie 3D obiektów architektonicznych
• Metody tworzenia ścian i płyt
• Typy i modelowanie schodów i poręczy
• Typy i modelowanie dachów
• Wstawienie okien i drzwi, opisanie, edycja typów, etykieta okien i drzwi

DZIEŃ 3
1. Narzędzie roślina i modelowanie terenu

• Sposoby wstawiania roślin
• Rośliny istniejące i projektowane
• Biblioteka roślin
• Własne katalogi roślin; Import modeli z 3DWarehouse
• Etykiety - opis roślin
• Sposoby modelowania skarp
• Ogrodzenie

2. Model projektowanego ogrodu

• Import i skalowanie rysunku zagospodarowania terenu
• Tworzenie bryły budynku i innych zastanych elementów zagospodarowania terenu
• Wydzielanie stref funkcjonalnych
• Tworzenie warstw i klas dedykowanych projektowi ogrodu
• Teksturowanie obiektów istniejących

DZIEŃ 4
1. Model projektowanego ogrodu -cd.

• Projektowanie nawierzchni twardych i tarasów
• Strefy rabat
• Dobór roślinności; kompozycje rabat, zieleni izolacyjnej, solitery
• Projekt oświetlenia
• Elementy małej architektury

DZIEŃ 5
• Ustawienia oświetlenia naturalnego
• Ustawienia oświetlenia sztucznego
• Tekstury Renderworks
• Odbcia, przezroczystość, relief
• Szum
• Materiały metaliczne
• Renderworks Fur – włos dywanu / trawa

DZIEŃ 6
1. Ustawienia renderingu
• ekspozycja
• rozdzielczość renderu
• jakość renderingu
• zapisanie i wczytywanie gotowych ustawień
• Wykonanie wizualizacji dzień / noc wybranych kadrów
• Wykonanie wizualizacji aksonometrycznej całego ogrodu
• Efekt głębi ostrości
• Poprawianie kolorystyki gotowych, wyrenderowanych obrazów

DZIEŃ 7
• Rozwinięcia rabat
• Tworzenie okna przekroju
• Wymiarowanie rysunku
• Metody wymiarowanie
• Zestawienie roślin
• Zestawienie powierzchni utwardzonych
• Style wymiarowania
4. Tworzenie arkuszy opartych na layoutach
• Import rysunków, wizualizacji, widoków 3d na arkusze
• Wydruk zestawu arkuszy do pdf
• Zapisanie zestawu arkuszy
5. Pytania i odpowiedzi