szkolenia projektowaniaPOWRÓT DO WYBORU TYPU KURSU

ROCZNA AKADEMIA PROJEKTOWANIA WNĘTRZ 250 h
( Wnętrza + Meble + SketchUp + V-Ray + Vectorworks )

Miasta w których powstanie Akademia: Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków, Szczecin, Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Katowice, Rzeszów.
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Roczną Akademię Projektowania jest to autorska kompleksowa metoda nauczania sztuki projektowania wnętrz - szkolenie roczne rozpoczynające się od października a kończące w połowie czerwca, wzorowane na studiach podyplomowych.
W zakres Rocznej Akademii Projektowania wchodzi:
TEORIA I RYSUNEK z projektowania wnętrz i mebli - 84h
TRZY PROGRAMY KOMPUTEROWE do projektowania wnętrz i mebli: SketchUp, V-Ray i Vectorworks - 98h
wizyty w sklepach partnerskich - 6 h
• (Pierwszy semestr od października do grudnia to teoria i rysunek, w styczniu są wizyty w sklepach partnerskich i drugi semestr od marca do połowy czerwca to same programy komputerowe).

CZAS:
Roczna Akademia Projektowania to 250h dydaktycznych (188 h zegarowych)
42 h = 6 dni - teoria (wnętrza + meble)
42 h = 6 dni - rysunek (wnętrza + meble)
6 h - 1 dzień - wizyty w sklepach partnerskich
42 h = 6 dni - Program komputerowy SketchUp + V-Ray
56 h = 8 dni - Program komputerowy Vectorworks Architect

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w co drugą sobotę i niedzielę w godzinach 9:00-16:00 (7h).

W roku akademickim 2020/2021 w terminach:
3-4.10.2020 - teoria projektowanie wnętrz
17-18.10.2020 - teoria projektowanie wnętrz

07-08.11.2020 - teoria projektowanie mebli
21-22.11.2020 - Rysunek meble, aksonometria, izometria, perspektywy

05-06.12.2020 - Rysunek techniczny projektowanie wnętrz
19-20.12.2020 - Rysunek techniczny projektowanie wnętrz

09.01.2021 - wizyty w sklepach partnerskich - szkolenia branżowe
Przerwa - Ferie
06-07.03.2021 - Program komputerowy SketchUp
20-21.03.2021 - Program komputerowy SketchUp

03-04.04.2021 - Program komputerowy SketchUp + V-Ray
24-25.04.2021 - Program komputerowy Vectorworks Architect

15-16.05.2021 - Program komputerowy Vectorworks Architect
29-30.05.2021 - Program komputerowy Vectorworks Architect

12-13.06.2021 - Program komputerowy Vectorworks Architect
Zakończenie kursu 13.06.2021 kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Zaliczenie Rocznej Akademii Projektowania (egzamin) polega na całorocznej pracy w postaci:
- odrabiania prac domowych takich jak moodboardy, kosztorysy, zestawienia materiałów
- wykonania prac rysunkowych aksonometrii, izometrii i perspektyw wnętrza
- wykonanie rysunków technicznych w tym instalacji wod.-kan., elektryki, zabudow meblowych, sufitów podwieszanych itd.
- stworzenie modelu 3D mieszkania w programach komputerowych, wykonanie poprawnej dokumentacji projektowej 2D oraz fotorealistyczne wizualizacje wnętrza.
Wszystkie prace sprawdza na bieżąco architekt prowadzący podczas całego trwania akademii.

Po zakończonym szkoleniu kursantowi nie są zabierane prace tak jak dzieje się to w innych instytucjach, kursant posiada własne portfolio pierwszych wykonanych prac w postaci dokumentacji projektowej rysunków technicznych (w tym instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektryki, zabudowy meblowych) oraz prace wykonane w programach komputerowych (model 3D wnętrz, dokumentacja projektowa oraz fotorealistyczne wizualizacje wnętrza).
Wszystkie wykonane powyżej prace kursant dokumentuje w postaci zdjęć jpg. które na koniec przesyła architektowi prowadzącemu na jego adres mailowy.
Oddanie wszystkich prac skutkuje uzyskaniem certyfikatu.

OPŁATY:
Roczna Akademia Projektowania opłacana może być w miesięcznych ratach - 7 rat po 650 zł Netto/ 799,50 zł brutto.
Raty płatne zawsze do pierwszego dnia w miesiącach: październik, listopad, grudzień, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.
Raty można ze sobą łączyć i z góry zapłacić za całość lub w dwóch ratach za każdy semestr.

Programy szkoleniowe są takie same jak na pozostałych naszych kursach » zakładka PROGRAMY KURSÓW

Zapewniamy:
• certyfikat firmowy ukończenia kursu z numerem wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - ZOBACZ CERTYFIKAT.
• materiały szkoleniowe w postaci:
autorskiego skryptu szkoleniowego
• książki o projektowaniu wnętrz
• dostępu do dysku Google z materiałami, które są dodatkową bazą teoretyczną, zawierają materiały do prac domowych oraz prezentacji od wszystkich naszych architektów z całej Polski
• bloki milimetrowe, kalki techniczne, skalówki (rysunek), ołówki automatyczne
indywidualne klucze licencyjne przyznawane każdemu uczestnikowi z licencją 60-dniową programu komputerowego Vectorworks Architect lub 30 dniowe klucze edukacyjne SketchUp + V-Ray
Małe kameralne grupy do 10 osób maksymalnie (najczęściej ok. 5-7 osób)
• komfort nauki i odpowiedź na każde nurtujące Państwa pytanie
• dobrą atmosferę i kreatywną pracę
• wykładowców - architektów z doświadczeniem
Na zajęciach preferowane są własne laptopy (dopiero w marcu!), gdyż prowadzący zadaje drobne prace domowe, aby cały czas trenować poruszanie się w programie również w domu. Ciągłość pracy jest niezbędna, aby uzyskać najlepsze efekty edukacyjne.
Jeśli ktoś z Państwa nie posiada laptopa - prosimy o informację przed rozpoczęciem kursu w zakładce UWAGI przy zgłoszeniu, wysyłamy wtedy laptopy firmowe.
Proszę pamiętać o myszce z trzema przyciskami!
Wymagania systemowe do programu SketchUp + V-Ray i Vectorworks:
https://www.procad.pl/autodesk/animacja-i-wizualizacja/sketchup-pro/wymagania/
https://drive.google.com/file/d/1dbxWD86-cyNvieo-blkqpA_BZsrdaZNC/view